Å lære algebraisk tenkning

Forfattere: John Mason, Alan Graham og Sue Johnston-Wilder

Algebra har alltid representert et vannskille for elever som lærer matematikk. Denne boka vil gjøre deg i stand til å tenke på deg selv som en som lærer algebra på en ny måte. Du vil bli bedre på å undervise algebra, overvinne vanskeligheter, og bygge på ferdigheter som alle elever har.

Boka er basert på prinsipper for undervisning som har blitt utviklet av teamet ved «The Open University’s Centre for Mathematics Education» som har 20 års erfaring med innovative fremgangsmåter for undervisning og læring av algebra. Boka er skrevet for lærere som arbeider med elever i alderen 7–16 år, og inneholder mengder av oppgaver som kan omarbeides til bruk i din egen undervisning. Oppgavene diskuterer prinsipper som lærere har funnet nyttige når de har forberedt og gjennomført undervisning.

Om forfattarane:
John Mason, Alan Graham og Sue Johnston-Wilder underviser alle ved The Open University. Hver av dem har mange års erfaring innen forskning og arbeid med lærere og lærerutdannere. Boka er en ressurs matematikklærere «må ha», enten de underviser på barneskolen eller ungdomsskolen. Alle som ønsker å skape forståelse for og entusiasme omkring algebra, basert på forskning og god praksis, vil like boka.

Eit skrytesitat:
«Mason, Graham og Johnston-Wilder har på en beundringsfull måte lyktes med å behandle store deler av skole-algebraen som aktiviteter som omhandler generalisering – ikke bare det typiske numeriske og geometriske mønsterbaserte arbeidet, men også løsningen av kvadratiske og simultane ligninger, plotting av ligninger og faktorisering. Forfatterne får oss til å bli oppmerksomme på omfanget av generalisering og styrken ved å bruke dette som et utgangspunkt ikke bare for algebraen men for all matematikk!» Professor Carolyn Kieran, Département de Mathématiques, Université du Québec à Montréal.

ISBN 978-82-90898-56-9
Pris: 525,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Å lære algebraisk tenkning