Barn, matematikk og språk

Marit Johnsen- Høines

Marit Johnsen- Høines viser hvordan begynneropplæring i
matematikk begynner i barnehagen. Denne boka konkretiserer
Rammeplan for barnehagen (2017). Den har fokus på hvordan
voksne legger til rette for barns lekende og utforskende læring.
Den viser hvordan språklig og kulturelt mangfold, i norske og
samiske barnehager, kan ivaretas og ha betydning for barns
matematiske utvikling. Utstrakt bruk av eksempler knytter praksis
til teori og teori til praksis, barn blir levende og teori blir viktig.
Forfatteren har «Begynneropplæringen» med språk av 1. og
2. orden som utgangspunkt, bygger ut teoretiske perspektiv fra
Planas, Piaget, Vygotsky og Bakhtin og drøfter teorienes didaktiske
konsekvenser. Hun viser barnehagen som sted for matematikklæring,
også med tanke på at barna snart er på vei til skolen.

ISBN: 978-82-93598-04-6
Pris: 409,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Barn, matematikk og språk