Begynneropplæring og tilpassa undervisning

Redaktør: Peder Haug

Forfattarar: Jorunn Aske, Randi Lothe Flemmen, Peder Haug, Randi Myklebust, Leif Bjørn Skorpen, Bente Vatne

Forskningsprosjektet «Begynnaropplæring og tilpassa undervisning» (2002–2005) har studert aktiviteten i første til fjerde klasse ut frå spørsmålet: Kva skjer i klasserommet? Det grunnleggjande perspektivet har vore tilpasset opplæring.

Boka presenterar det som skjer i klasseromma ut frå mange ulike perspektiv – leik, leseopplæringa, matematikkopplæringa med vekt på arbeidsmåtar, den første engelskundervisninga og elevar med eit anna morsmål enn norsk, og deira situasjon.

Resultata viser at det skjer mykje i skulen, at det er store variasjoner mellom klassar og at utfordringane er omfattande både for elevar og lærarar. Forfattarane prøver å forklare og forstå dette mangfaldet kvar på sine område.

Forfattarane arbeider alle ved Høgskulen i Volda.

ISBN 978-82-90898-40-1
Pris: 379,–

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Begynneropplæring og tilpassa undervisning