Beste kjøp. Brøk – addisjon og subtraksjon

Forfattere: Bill Jacob og Catherine Twomey Fosnot.
Oversatt og tilrettelagt for norsk av: Dag Gulaker, Tore Heggem og Kjærand Iversen.

Context for Learninger et omfattende amerikansk undervisningsmateriale som legger vekt på utforskende læring i virksomhetsnære kontekster. Materialet består av 18 hefter knyttet til tall og algebra. I heftene beskrives variert undervisning der elevene arbeider parvis, i grupper og helklasse. Det legges vekt på dybdelæring, på muntlig og skriftlig språk, grunnleggende matematiske ideer, strategier og modeller. Bruken av virkelighetsnære kontekster gir tverrfaglige muligheter, byr på samfunnsmessig tilknytning og kritisk refleksjon, eksempelvis knyttet til helse og miljø. Materialet er inndelt i 3 serier:

  1. Addisjon og subtraksjon,
  2. Multiplikasjon og divisjon,
  3. Brøk, desimaltall og prosent.

Beste kjøp. Brøk – addisjon og subtraksjon er norsk oversettelse av det tredje heftet i serien knyttet til brøk, desimaltall og prosent. Det er særlig rettet mot mellomtrinnet.

ISBN: 978-82-90898-750
Pris kr 305,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Beste kjøp. Brøk – addisjon og subtraksjon