Dagligvarer. Multiplikasjon – en innføring

Forfattere: Frans van Galen og Catherine Twomey Fosnot
Oversatt til norsk av: Dag Gulaker, Tore Heggem og Kjærand Iversen.

Context for Learning er et omfattende amerikansk undervisningsmateriale som legger vekt på utforskende læring i virksomhetsnære kontekster. Materialet består av 18 hefter knyttet til tall og algebra. I heftene beskrives variert undervisning der elevene arbeider parvis, i grupper og helklasse. Det legges vekt på dybdelæring, på muntlig og skriftlig språk, grunnleggende matematiske ideer, strategier og modeller. Bruken av virkelighetsnære kontekster gir tverrfaglige muligheter, byr på samfunnsmessig tilknytning og kritisk refleksjon, eksempelvis knyttet til helse og miljø. Materialet er inndelt i 3 serier:

  1. Addisjon og subtraksjon,
  2. Multiplikasjon og divisjon,
  3. Brøk, desimaltall og prosent.

Dagligvarer. Multiplikasjon – en første innføring er en noresk oversettelse av det første heftet i en serie knyttet til multiplikasjon og divisjon. Heftet er særlig rettet mot elever på 3.–5. trinn.

ISBN: 978-82-90898-77-4
Pris kr. 305,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Dagligvarer. Multiplikasjon – en innføring