De små teller også

Redaktør: Marit Johnsen-Høines

Forfattere: Janne Fauskanger, Trude Fosse, Jon Henjum, Einar Jahr, Marit Johnsen-Høines, Nora Lindén, Jacob Munter, Elin Reikerås

Matematikk er blitt obligatorisk fag i førskolelærerutdanningen. Det er naturlig å se vedtaket i sammenheng med senket skolestart, og med stortingsvedtak om at barnehagepedagogikk skal være førende for skolens laveste trinn. Kan vi utnytte reformen slik at den fører til pedagogisk vekst, for barnehage og skolens laveste trinn? Kan et matematikk-perspektiv stimulere samhandlingene i barnehagen? Vil det føre til utvikling av matematikkfaget i (små-)skolen?

De åtte lærerutdannerne som står bak denne boka ser slike muligheter i reformen, de ser også at utviklingen ikke kommer av seg selv. De viser retninger for arbeid, boka er aktuell for pedagoger som retter seg mot barnehagebarn og de minste skolebarna.

ISBN 978-82-90898-08-8
Pris: 309,–

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

De små teller også