Det matematiske barnet

Forfattere: Ida Heiberg Solem, Elin Kirsti Lie Reikerås

Boken handler om hvordan barn i samspill med andre bruker, språksetter og utvikler matematikk. Samtidig handler den om den voksnes matematiske og didaktiske forståelse av dette. Boken han mange forslag til aktiviteter en kan gjøre/oppleve sammen med barn.

ISBN 978-82-93598-015
Pris: 545,–

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Det matematiske barnet