Eksperimentering med matematikk

Forfatter: Christoph Kirfel

Her kan den interesserte matematikeren møte eleven som har lav selvtillit i faget, til gjensidig faglig utbytte. Her er stoff for alle; samtidig er det ikke nødvendig at leserne skal forstå alt. Matematikk blir spennende, en ser nye sammenhenger og stiller nye spørsmål. Samtidig som boka er en matematikkfaglig bok, er den også ei bok om metode . Den konkretiserer en undervisningsmetode der eksperimentet står sentralt. Boka er aktuell både i videregående skole og lærerutdanningen.

ISBN 978-82-90-898-96-7
Pris 355,–

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Eksperimentering med matematikk