Køyesenger. Tidlig tallforståelse

Forfatter: Catherine Twomey Fosnot
Oversatt og tilrettelagt for norsk av: Karine Andersen, Dag Gulaker, Tore Heggem og Kjærand Iversen

Context for Learning er et omfattende amerikansk undervisningsmateriale som legger vekt på utforskende læring i virksomhetsnære kontekster. Materialet består av 18 hefter knyttet til tall og algebra. I heftene beskrives variert undervisning der elevene arbeider parvis, i grupper og helklasse. Det legges vekt på dybdelæring, på muntlig og skriftlig språk, grunnleggende matematiske ideer, strategier og modeller. Bruken av virkelighetsnære kontekster gir tverrfaglige muligheter, byr på samfunnsmessig tilknytning og kritisk refleksjon, eksempelvis knyttet til helse og miljø. Materialet er inndelt i 3 serier:

  1. Addisjon og subtraksjon,
  2. Multiplikasjon og divisjon,
  3. Brøk, desimaltall og prosent.

Køyesenger. Tidlig tallforståelse er norsk oversettelse av det første heftet i serien om tallforståelse, addisjon og subtraksjon. Det er særlig rettet mot de tre første skoleårene.

ISBN: 978-82-93598-008
Pris kr 305,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Køyesenger. Tidlig tallforståelse