Kultur og matematikk / Kultuvra ja matematihkka

Redaktør: Anne Fyhn

Denne boka belyser sammenhenger mellom kultur og matematikk fra ulike perspektiv. Den diskuterer møter mellom ulike kulturer, hvordan matematikk preges av historiske og kulturelle røtter, hvordan tenkemåter er nedfelt i kulturell praksis og hvordan dette kan ha betydning for undervisning og læring. Skolens læreplaner påpeker kunnskap om egen kultur og andre kulturer som vesentlig . Denne boka vil virke til at det også skal gjelde matematikkfaget. Den henvender seg til lærere, lærerstudenter og lærerutdannere.

Kultuvra ja matematihkka

Dát girji cuvge oktavuodaid kultuvrra ja matematihka gaskka iešgudet perspektiivvain – dat digaštallá iešgudetlágan kultuvrraid deaivvadeami – mo historjjálaš ja kultuvrralaš ruohttasat váikkuhit matematihka – mo jurddašanvuogit leat vuodustuvvon kultuvrralaš geavada ala – ja makkár mearkkašupmi das sáhttá leat oahpaheapmái ja oahppamii. Skuvlla oahppoplánat deattuhit ahte lea deatalaš oahppat iezas kultuvrra ja eará kultuvrraid birra. Dát girji galgá bargat dan ovdii ahte diet guoskkašii maiddái matematihkkafágii. Girji lea jurddašuvvon oahpaheddjiide, oahpaheaddjistudeanttaide ja oahpaheddjiid oahpaheddjiide.

ISBN: 978-8290898-62-0
Pris: 389,–

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Kultur og matematikk / Kultuvra ja matematihkka