Matematikk med mening – mening for alle

Forfatter: Geir Botten

Matematikk med mening er ei bevisstgjøringsbok der forfatteren drøfter matematikkfagets rolle i skole og samfunn. Gjennom eksempler illustrerer han betydningen faget har og har hatt -på godt og på vondt. Forfatteren tydeliggjør hvordan arbeidsformer reflekterer fagsyn og læringssyn og hvordan språk, kommunikasjon og samarbeid har en sentral rolle i all læring.

Her er mange ideer til hvordan en kan gjøre faget engasjerende og meningsfylt, for lærere og for alle elever, uansett bakgrunn og forutsetninger for å lære matematikk. Boka henvender seg til alle som er opptatt av matematikk og læring (lærere, lærerstudenter, foreldre …).

Geir Botten arbeider som dosent ved NTNU i Trondheim der han utdanner nye lærere og videreutdanner matematikklærere for grunnskolen. Han har bred undervisningserfaring fra alle trinn i grunnskolen og fra videregående skole.

Matematikk med mening – mening for alle – er en ny og revidert utgave av Bottens tidligere bok Meningsfylt matematikk.

Matematikk med mening kapittel 3

ISBN: 978 82 90898 712
Pris: 545,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Matematikk med mening – mening for alle