Matematikklæring for fremtida

Redaktører: Toril Eskeland Rangnes og Helle Alrø.

Festskriftet til Marit Johnsen-Høines er en hyllest og takk til en kollega, inspirator og foregangskvinne i det nordiske forskermiljøet i matematikkdidaktikk. Bidagsyterne er Marits kollegaer fra nordiske institusjoner, som inspirert av Marits forskning bidrar med ny kunnskap innen forskningsfeltet matematikkdidaktikk.

ISBN: 978-82-90898-705
Pris 425,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Matematikklæring for fremtida