Matematiske byggesteiner. Metamatematikk for lærerutdanningen

Forfatter: Gert Monstad Hanabyggesteiner

Hana løfter fram fem matematiske byggesteiner – fem konstrukter – i denne boka om matematikk. Han behandler eksempel, definisjoner, bevis, modeller og oppgaver fra ulike perspektiv, fra matematikerens og lærerens ståsted. Matematikk ses her både som prosess og produkt. Byggesteinene oppfattes primært som produkt, men Hana vektlegger også prosessene knyttet til produktene – til hvordan byggesteinene utvikles og brukes. Forfatteren ivrer for å gi elever muligheter til å ta del i matematiske prosesser, til å lage eksempel, definere, resonnere, lage notasjoner, modellerere og stille matematiske spørsmål. Boka er viktig fordi læreres meta-matematiske innsikt gir grunnlag for slik undervisning.

ISBN: 978-82-90898-606
Pris: 545,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Matematiske byggesteiner. Metamatematikk for lærerutdanningen