Matematiske horisonter 1

Forfattere: Gert Monstad Hana og Ragnhild Hansen

Hana og Hansen gir i denne boka en fortellingsbasert innføring i sentrale tema innenfor matematiske horisonter omslagmatematisk analyse. De ser på begrep som integrasjon, derivasjon, antiderivasjon, grenseverdier, differensial- og differenslikninger. De knytter til ulike anvendelsesområder og har en bevisst tilgang til matematiske tilnærmingsmåter og prosesser. Den legger opp til at lesere møter boka for å lære matematisk analyse og for å få innsikt som fremtidige lærere. Leserne får derfor anledning til å ta del i matematiske tankeganger og prosesser, de erfarer generell matematisk aktivitet, og får metaperspektiv på egen og andres læring. Det oppfordres til matematisk utforsking – til å utvikle egne spørsmål og eksempel. Boka er skrevet ut ifra Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.–10. trinn, Matematikk 2. Den er rettet mot lærerstudenter, lærere og andre som ønsker en alternativ tilnærming til matematisk analyse.

ISBN: 978-82-90898-67-5
Pris: 425,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Matematiske horisonter 1