Matematiske sammenhenger: Algebra og funksjonslære

Forfattere: Bjørg Kristin Selvik, Reinert Rinvold og Marit Johnsen-Høines

Matematiske sammenhenger er et læreverk som er tenkt brukt i allmennlærerutdanningen, matematikk 1. Stoffet er organisert etter matematiske hovedelementer, serien Matematiske sammenhenger består av elementene Algebra og funksjonslære, Geometri, Tallære og Statistikk og sannsynlighetsregning.

ISBN: 978-82-90898-439
Pris: 369,–

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Matematiske sammenhenger: Algebra og funksjonslære