Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning

Knut Ole Lysøstatistikk

Faget statistikk inneholder beskrivende statistikk, sannsynlighetsregning og analytisk statistikk.

Denne boka har fokus på alle disse områdene, samtidig som det blir tydelig at de i stor grad influerer på hverandre. En vil finne at flere begreper som benyttes i metodelæren også anvendes i den beskrivende delen av statistikken. Sannsynlighetsregningen er en selvstendig disiplin, men virker som et bindeledd mellom deler av den beskrivende statistikken og metodelæren.

ISBN: 978-82-90898-422
Pris: 319,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning