Matematiske sammenhenger: Tallære

Forfattere: Bjørg Kristin Selvik og Kjartan Tvete

Matematiske sammenhenger er et læreverk som er tenkt brukt i allmennlærerutdanningen, matematikk 1. Stoffet er organisert etter matematiske hovedelementer, serien Matematiske sammenhenger består av elementene Algebra og funksjonslære, Geometri, Tallære og Statistikk og sannsynlighetsregning.

ISBN: 978-82-90898-446
Pris: 319,–

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Matematiske sammenhenger: Tallære