Rom for matematikk – i barnehagen

Redaktør: Trude Fosse

Rom for matematikk – i barnehagen kommer her i ny og revidert utgave. Boka retter seg seg mot arbeid med matematikk i barnehagelærerutdanningen. Forfatterne viser ulike matematikkdidaktiske innfallsvinkler til fagområdet matematikk og barn. Fagstoffet blir presentert med nærhet til praksisfeltet samtidig som det blir satt inn i faglige og historiske sammenhenger. Boka utfordrer og bevisstgjør leserne til å se muligheter i barns matematiske verden.

Bidragsytere
Magni Hope Lossius: Bildenes betydning – for små barn
Gert Monstad Hana: Varians og invarians
Leif Bjørn Skorpen: Utforskande tenkning og samtale
Line I. Rønning Føsker: Grip rommet!
Vigdis Flottorp og Torgunn Wøien: Barns klassifisering og pedagogens muligheter
Elena Bøhler: Matematikk i barnehagen: en historie

ISBN 978-82-90898-06-0
Pris: 445,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Rom for matematikk – i barnehagen