Sannsynlighetsregning – en fagdidaktisk innføring

Forfatter: Knut Ole Lysø

I denne boka utdyper forfatteren aspekter ved sannsynlighetsregningen gjennom fagdidaktiske betraktninger. Slik utdyper han fagdidaktiske perspektiver.

Boka inneholder

  • læringsteoretiske begrunnelser,
  • historiske betraktninger om sannsynlighetsregningens opprinnelse,
  • gjennomgang og drøftinger av metodiske tilnærminger,
  • eksempler på aktiviteter i skole og samfunn (herunder også en bred gjennomgang av ulike spill),
  • en drøfting av grunnskolens innhold i sannsynlighetsregning i lys av eksamensoppgaver, lærebøker og læreplaner.

Les også Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære av samme forfatter

ISBN 978-82-90898-37-8
Pris: 385,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Sannsynlighetsregning – en fagdidaktisk innføring