Spill – utvikling av tidlig tallforståelse

Catherine Twomey Fosnot / Antonia Cameron
Bearbeidet og tilrettelagt for norsk: Tore Heggem

Contexts for learning mathematics er et undervisnings­materiale med vekt på utforskende læring i virkelighetsnære kontekster. Det har fokus på dybdelæring, muntlig og skriftlig språk, matematiske ideer, strategier og modeller. Spill – utvikling av tidlig tallforståelse er et ressurshefte som kan brukes gjennom hele skoleåret. Det består av 24 spill som kan inngå i undervisningsopplegg eller brukes individuelt etter behov. Lek og spill er naturlig del av barns læring og brukes som motivasjon for å utvikle tallforståelse og automatisere tallfakta. Elevene samarbeider i spillene, de må dele strategier med hverandre. For hvert spill gis det oversikt over det aktuelle læringslandskapet og faglige mål. Utdrag fra elevsamtaler viser samspill mellom lærer og elever med muligheter til utvikling. Spillene passer best på første og andre trinn, men kan også brukes for litt eldre elever.

ISBN: 978-82-935-9810-7
Pris kr. 305,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Spill – utvikling av tidlig tallforståelse