Tenk kreativt 1 og 2 (nynorsk utgåve)

Forfatter: Ingrid Olsson
Omsett av: Rønnaug Åsebø

200 problemoppgåver.

Døme: I matsalen sit der 8 barn ved kvart bord. Åge slår mjølk opp i glasa. Ein mjølkekartong rekk til 6 glas. Kor mange mjølkekartongar treng Åge til 4 bord?

Kopieringsoriginalar
Pris: 450,– per hefte

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Tenk kreativt 1 og 2 (nynorsk utgåve)