Visuelle perspektiv, Tallteori

Forfatter: Reinert Rinvold

I denne boka gis en grunnleggende innføring i tallteori. Fremstillingsmåten sikter mot utvikling av robuste begreper gjennom god kontakt med det språklige, visuelle og konkrete. Innsikt og begrunnelser vektlegges. Emner som tas opp er kvadratsetningene, bruk av variable og indekser, figurtall, tallfølger, delelighet, faktorisering, primtall, diofantiske ligninger og kongruensregning. Boka er skrevet til fordypningsstudier i lærerutdanningen, men kan også brukes som støttelitteratur ved universitetsstudier.

Fasit

ISBN 978-82-90898-52-1 (2. utgave 2009)
Pris 445,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Visuelle perspektiv, Tallteori