ALLTID, ALDRI ELLER NOEN GANGER?

– Om matematisk argumentasjon i grunnskolen 

Av: Oda Tingstad Burheim, Heidi Dahl, Ole Enge og Kirsti Rø 

Bevis er grunnlaget for all matematikk. Uten bevis blir alle matematiske påstander gjetninger. Hva kan argumentasjon og bevis være i grunnskolen? Hvordan kan en arbeide med argumentasjon og bevis med unge elever? I boka får leseren en praksisnær, men samtidig forskningsbasert, redegjørelse av hvordan matematisk argumentasjon kan gjennomsyre matematikkundervisningen. Forfatterne går i dybden på gyldige argumentasjonsformer i ulike oppgavetyper – både oppgaver som man vet brukes mye i matematikkundervisningen allerede, og oppgaver som kan være til inspirasjon i videreutvikling av egen undervisning. Boka tar også for seg lærerens rolle og diskuterer hvordan læreren kan støtte elever i arbeid med argumentasjon og bevis. Det vises gjennomgående til eksempler fra klasserommet, og i tillegg gir boka forslag til videre lesning og fordypning. Boka er aktuell for lærere på grunnskolens barne- og ungdomstrinn, og som pensumslitteratur i lærerutdanningene GLU 1-7 og GLU 5-10 og foreligger i november 2023.

De fire forfatterne er alle lærerutdannere i matematikk, samlet representerer de mange års undervisningserfaring fra skole og lærerutdanning. Gjennom flere år har de forsket på arbeid med resonnering, argumentasjon og bevis i skolen.

ISBN 9788293598145
199,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Alltid, aldri eller noen ganger