Dybdelæring i statistikk og sannsynlighet

Av: Knut Ole Lysø  

I denne boka viser Knut Ole Lysø hvordan læreplanens intensjoner om dybdelæring kan gjennomføres i praktisk undervisning i statistikk og sannsynlighetsregning.

Læreplanens begreper i statistikk og sannsynlighet behandles på en slik måte at studentene skal kunne utvikle relasjonell forståelse for begreper innen dette fagområdet. Sentrale begreper blir i denne boka konkretisert gjennom dialogbaserte samtaler hvor studentene blir utfordret til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring.

Presentasjonen av fagstoffet ses i lys av kjente læringsteorier og internasjonale fagdidaktiske betraktninger knyttet til statistikk og sannsynlighetsregning. Her spiller modellen resonnerende statistisk læringsmiljø en viktig rolle.
                                                                                                   


ISBN 978-82-93598-08-4
Pris 485,-                                                                                    

Les mer om boka   

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Dybdelæring i statistikk og sannsynlighet