Froskehopp. Algebra

Forfattere: Sylvia Glassco og Catherine Twomey Fosnot
Tilrettelagt for norsk: Tore Heggem

Froskehopp – Algebra gir elevene en alternativ inngang til algebra og algebraiske uttrykk og symboler. Utgangspunktet er en kontekst om froskehopp, der hoppene modelleres som variabler på doble, tomme tallinjer. Den sentrale ideen er ekvivalens, der elevene gjennom problemløsingsoppgaver oppdager at uttrykk som ser forskjellige ut kan være like i verdi. Elevene vil også finne ut at ekvivalente uttrykk kan byttes mot hverandre, og at like mengder kan tas bort på begge sidene i en ligning. Dette er grunnleggende for å forstå ligninger og løsningsmetoder for ligninger. En viktig ide de utvikler i dette arbeidet er at algebraiske uttrykk kan betraktes som objekter, og ikke regneprosedyrer. Arbeidet med konteksten gir også en en inngang til meningsfull innføring av symboler for variable og ukjente størrelser.

ISBN: 978-82-93598-05-3
Pris kr. 305,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Froskehopp. Algebra