MATEMATISK TENKING PÅ SMÅTRINNET 

– rom for lek, undring og matematikk-samtaler

Av: Renate Jensen

I denne boka beskriver Renate Jensen situasjoner som gir rom for for matematisk tenking, undring og matematikksamtaler av god kvalitet. Elevene har erfaring med å utforske og undre seg fra barnehagen og Jensen reflekterer rundt muligheter for å videreutvikle dette i skolen. Gjennom aktuelle oppgaver og praktiske eksempler viser hun hvordan elevenes aktive samtaler bidrar til bedre forståelse. Det handler om at elevene får tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere fritt, lage egne forklaringer og være utforskende sammen. Dette krever et læringsmiljø der voksne lytter, spør og kommenterer.

Jensen viser hvordan det er nødvendig å arbeide med bevissthet rundt elev- og lærerrollen. Hvordan organiserer og møblerer vi læringsarealet og hvilke aktiviteter og oppgaver velger vi som kan bidra til mestring og lærelyst? Hun viser betydningen av å komme tett på elevenes læring – få innblikk i elevenes ideer og tanker. Praksissituasjonene fra småtrinnet som beskrives i boka er fra arbeid med egne elever og fra praksiser hun har vært heldig å få innblikk i.  Boka inneholder ideer til flere oppgaver og viser til litteratur for fordypning. Den er aktuell for grunnskolelærere og som penumslitteratur i grunnskolelærerutdanningen GLU 1-7.

Renate Jensen arbeider som rådgiver i Etat for skole i Bergen kommune. Hun har lang praksis som lærer i grunnskolen og har arbeidet med matematikk på 1. – 10. trinn. Hun har vært timelærer i matematikk ved Høgskolen på Vestlandet og er leder i LAMIS.  I fagfornyelsen var hun med i gruppen som skrev kjerneelementene i matematikk og leder for lærerplangruppa i matematikk. 

ISBN 9788293598152
Pris: 199,-

Bestilles på ordre@fagbokforlaget.no.

Matematisk tenking på småtrinnet