Om forlaget

Caspar Forlag AS gir ut matematikkdidaktisk litteratur om læring og undervisning i barnehage og skole. Bøkene plasserer seg i feltet mellom praksis og teori, de er aktuelle som litteratur for lærere og som pensumslitteratur i lærerutdanningene, på grunn- og videreutdanning samt masternivå.

Caspar Forlag AS gir ut Tangenten — tidsskrift for  matematikkundervisning, der Bjørn Smestad er redaktør. Bladet skal være et møtested for matematikkinteresserte lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og forskere. Alle disse lesergruppene er også forfattere for bladets artikler. Tangenten er et populærvitenskapelig tidsskrift som også publisere vitenskapelige artikler, på nivå 1.

Vår historie

Intervju med Marit Johnsen-Høines

Caspar Forlag AS utgikk fra matematikkseksjonen ved Bergen Lærerhøgskole og ble stiftet i 1981 av Stieg Mellin-Olsen og Marit Johnsen-Høines. Planene var nøkterne og ambisiøse: For å stimulere matematikkdidaktikk som faglig område; for å stimulere skriving, utprøving og diskusjon, trenges et miljø. Et miljø der folk er støttende på slike måter at de diskuterer hverandres tekster og der en er tilstrekkelig kritiske. Et miljø der det er rom for nye stemmer. Et miljø til danning for didaktisk kultur. Et miljø som virker i praksisfeltet og som er teoribyggende.

De første utgivelsene forelå i «stensilform», og ble solgt som kompendier til kolleger i lærerutdanningen. Dette ga økonomi til å samles til matematikkdidaktiske diskusjoner i lærerutdanning og skole. Slik utviklet det seg et fag- og skrivefellesskap. Manus ble prøvd ut og diskutert, kompendier ble bøker og Caspar ble en arbeidsform. Mange støttespillere – lokalt, nasjonalt og internasjonalt – har vært med på å utvikle en praksisrettet, teoriorientert, argumenterende og idealistisk profil. Caspar skulle være i tiden og fremtidsrettet.

Matematikkfaget må ses i sammenheng med samfunnets utvikling. Litteraturen skal i dag vise matematikkdidaktiske muligheter for skoler og barnehager som utfordres i et multikulturelt, flerspråklig samfunn. Den skal gi innsikt i hvordan matematikk er viktig i et samfunn der barn og unge omgis av og tar del i multimodale og digitale arbeidsformer, der de engasjerer seg i demokratisk debatt. Det er Caspars oppgave å utvikle litteratur som utfordrer, påvirker og peker framover. Nye bøker skal skrives, og vi vil invitere til verksteder for nyutgivelser, der lærere og forskeres stemmer møtes.

Organisering

Caspar Forlag AS  flyttet sin administrasjon til Forlagshuset Vigmostad og Bjørke i 2019. Thomas Bergesen fungerer som Caspars nøkkelperson og er ellers knyttet til Fagbokforlaget.

Kontakt oss:

Caspar Forlag AS
Kanalveien 51
5068 Bergen

post@caspar.no
tangenten@caspar.no
www.caspar.no

Org. nummer 953 056 119